Rezydentura tymczasowa

Jak uzyskać certyfikat rejestracji?

Obywatele Unii Europejskiej – w tym Polski- mogą przebywać i pracować w Wielkiej Brytanii bez uzyskiwania dodatkowych pozwoleń. Brexit czyli wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej prawdopodobnie zmieni tą sytuację. Wszystko zależy od warunków jakie zostaną wynegocjowane. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w swobodnym przepływie obywateli UE potwierdzenie legalności pobytu certyfikatem rezydencji (rezydentura tymczasowa) zapewni stale lub czasowo niezmienione warunki pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii.

Polscy obywatele mogą aplikować o certyfikat rejestracji (Registration certificate) po 12 miesiącach ciągłego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą o certyfikat rezydencji można się starać przed upływem 12 miesięcy pobytu w Wielkiej Brytanii.

residence cardKto może się starać o certyfikat rezydenta tymczasowego:

 • osoba studiująca
 • osoba pracująca
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii
 • osoba przebywająca w UK i poszukująca pracy ale nie pobierająca zasiłków socjalnych
 • osoba samowystarczalna, czyli utrzymująca się z innych źródeł niż dochody z pracy lub samozatrudnienia.

O wydanie certyfikatu rezydentury tymczasowej zwracamy się do Home Office poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku EEA (QP) (pobierz polskie tłumaczenie).

Wniosek może obejmować również członków rodziny, jeśli są oni obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwegii, Islandii lub Szwajcarii.

Przygotowanie wniosku:

 • Aby wniosek podlegał rozpatrzeniu należy dokonać opłaty w kwocie 65 GBP.
 • Najwygodniej jest dokonać opłaty za pomocą przekazu pocztowego podczas wysyłania wniosku.
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać na adres Home Office
 • Na odwrocie przekazu pocztowego lub czeku bankowego wpisujemy pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby aplikującej o wydanie certyfikatu.
 • Warto przesłać wniosek i niezbędne dokumenty za pomocą przesyłki poleconej lub przesyłki ekspresowej, oraz załączyć zaadresowaną i opłaconą kopertę zwrotną.
 • Pamiętajmy o zachowaniu dowodu nadania przesyłki oraz potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego, zapewne przyda się on w późniejszych kontaktach z Home Office (wsparcie w kontaktach z Home Office).

Jakie są zalety posiadania certyfikatu rezydenta tymczasowego?

 • certyfikat rezydenta czasowego potwierdza prawo do przebywania i pracy na terenie Wielkiej Brytanii
 • rezydentura tymczasowa jest przyznawana na okres pięciu lat (poza specyficznymi wyjątkami) co oznacza, że uzyskanie certyfikatu rezydenta tymczasowego w obecnej sytuacji niepewności związanej z Brexitem pozwoli na spokojne zamieszkiwanie Wielkiej Brytanii w okresie negocjacyjnym- zaś po tym okresie staranie się o status rezydencji stałej/obywatelstwa brytyjskiego.
 • ułatwia procedury związane z procedurami finansowymi: kupnem domu, wynajmem, uzyskaniem kredytu etc.
 • status rezydenta bardziej przemawia do potencjalnego pracodawcy, zdecydowanie zwiększając wiarygodność kandydata.
 • jest niezbędny do otrzymania obywatelstwa brytyjskiego. Okres rezydentury wliczany jest do wymaganego okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii.