Regulamin

Strona internetowa rezydent-uk.co.uk jest prowadzona przez Ecorrector Limited z siedzibą w 167 Askham Lane, YO24 3JA, York, Wielka Brytania. Numer identyfikacji podatkowej 51513 12657.

Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa rezydent-uk.co.uk prowadzi sprzedaż tłumaczeń gotowych formularzy i usług polegających na korekcie tych formularzy oraz pośrednictwa w kontakcie. Platformą, za pośrednictwem której przeprowadzane są transakcje i przyjmowane są zamówienia jest strona internetowa.
 2. Wszystkie produkty i usługi wykonywane są w zgodzie z prawem obowiązującym w UE.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT lub paragon fiskalny. Ceny podane na stronie zawiera podatek.
 4. usługi udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Logowanie i rejestracja

Strona rezydent-uk.co.uk umożliwia klientom dokonanie zakupu bez konieczności rejestracji w serwisie, dane klienta nie są wówczas zapamiętane przez stronę, a przy następnym zakupie będzie konieczne ich ponowne wprowadzenie.

Dostępne formy płatności:

 • PayPal
 • Karta kredytowa

Dostarczenie usług:

 1. Po opłaceniu zamówienia w przypadku zakupu tłumaczenia, na adres mailowy klienta podany podczas zamawiania zostaje wysłany odpowiedni formularz
 2. Po opłacenia zamówienia usługi korekty bądź pośrednictwa konsultant ze strony rezydent-uk.cok.uk kontaktuje się z klientem, korzystając z danych kontaktowych wprowadzonych podczas składania zamówienia.

Procedury reklamacyjne

 1. W przypadku niezgodności usługi z umową należy przesłać opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy przesłać drogą mailową do firmy Ecorrector Limited. Dane i formularz kontaktowy znajdują się w zakładce „Kontakt”
 2. Firma ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności usługi z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia pisma reklamacyjnego.
 3. Usługa tłumaczenia formularza, której efektem jest dzieło objęte prawem autorskim nie podlega reklamacji.

Obowiązek informacyjny RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma eCorrector Limited z siedzibą w 167 Askham Lane, YO24 3JA, York, Wielka Brytania. Numer identyfikacji podatkowej 51513 12657. Dane kontaktowe:  info@sakoexpo.com.pl

W firmie eCorrector Limited powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  dorotahunt@gmail.com

Firma eCorrector Limited przetwarza dane osobowe w celach:
– świadczenia usługi w sklepie internetowym Rezydent-UK.co.uk oraz udostępnienia internetowego systemu zamawiania oferowanych produktów w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów za pośrednictwem strony internetowej Rezydent-UK.co.uk. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
– sprzedaży produktów oferowanych przez firmę eCorrector Limited –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
– marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy eCorrector Limited – marketing oferowanych (w tym własnych) produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
– rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy eCorrector Limited – (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą eCorrector Limited.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Odbiorcami danych osobowych będą:
– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy eCorrector Limited w celu obsługi sklepu internetowego „Rezydent-UK.co.uk” wraz z  podmiotami świadczącymi usługi związane z bieżącą działalnością firmy eCorrector Limited
– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
– podmioty świadczące usługi płatności on-line, reklamowe i marketingowe – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy eCorrector Limited z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Postanowienia końcowe

Regulamin określa zasady zakupów usług na stronie internetowej rezydent-uk.co.uk. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na zapłatę za zamówione usługi oraz na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.