Rezydentura stała

Jak uzyskać certyfikat stałego rezydenta?

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać i pracować w Wielkiej Brytanii bez uzyskiwania dodatkowych pozwoleń. Brexit czyli wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej prawdopodobnie zmieni tą sytuację. Wszystko zależy od warunków jakie zostaną wynegocjowane.

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w swobodnym przepływie obywateli UE potwierdzenie legalności pobytu certyfikatem rezydencji zapewni stałe warunki pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii.

Po 5 latach życia i pracy w Wielkiej Brytanii można starać się o wydanie certyfikatu stałego rezydenta, w tym celu należy wypełnić i wysłać formularz EEA (PR) (pobierz polskie tłumaczenie formularza EEA-PR).

Karta Stałego Rezydenta UK
Karta Stałego Rezydenta UK

Kto może się ubiegać o certyfikat stałego rezydenta:

 • osoba pracująca (zatrudniona na etacie)
 • osoba samozatrudniona, prowadząca własną działalność gospodarczą
 • osoba studiująca w Wielkiej Brytanii
 • osoba samowystarczalna, utrzymująca się ż innych niż powyżej źródeł dochodu
 • osoba poszukująca pracy, ale nie pobierająca zasiłków socjalnych

Warunkiem otrzymania certyfikatu stałej rezydencji jest udokumentowanie swojej historii  zamieszkania w UK, zatrudnienia, samozatrudnienia, studiowania bądź finansowej niezależności w tym okresie. Wnioskodawca powinien udowodnić, że utrzymywał się samodzielnie z legalnej pracy lub ze środków niepochodzących z państwowej kasy socjalnej.

W przypadku osób zatrudnionych na etacie potrzebne są zatem: list od pracodawcy, P60, P45, potwierdzenie otrzymywania wynagrodzenia (payslipy).  W przypadku osób self-employed aplikacja powinna zostać wsparta m.in. rozliczeniami podatkowymi i potwierdzeniem opłacania składek na National Insurance Contributions Class 2 a także wyciągami bankowymi.

Przygotowanie wniosku:

 • Aby wniosek podlegał rozpatrzeniu należy dokonać opłaty w kwocie 65 GBP za każdą aplikującą osobę.
 • Najwygodniej jest dokonać opłaty za pomocą przekazu pocztowego podczas wysyłania wniosku.
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać na adres Home Office
 • Na odwrocie przekazu pocztowego lub czeku bankowego wpisujemy pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby aplikującej o wydanie certyfikatu.
 • Warto przesłać wniosek i niezbędne dokumenty za pomocą przesyłki poleconej lub przesyłki ekspresowej, oraz załączyć zaadresowaną i opłaconą kopertę zwrotną.
 • Pamiętajmy o zachowaniu dowodu nadania przesyłki oraz potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego, zapewne przyda się on w późniejszych kontaktach z Home Office (wsparcie w kontaktach z Home Office).

Jakie są zalety posiadania certyfikatu stałej rezydencji ?

 • certyfikat stałej rezydencji potwierdza prawo do przebywania i pracy na terenie Wielkiej Brytanii
 • karta stałej rezydencji jest warunkiem koniecznym do przystąpienia o staranie się o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego
 • ułatwia procedury związane z procedurami finansowymi: kupnem domu, wynajmem, uzyskaniem kredytu etc.
 • status rezydenta bardziej przemawia do potencjalnego pracodawcy, zdecydowanie zwiększając wiarygodność kandydata.

Osoby, którym przyznany zostanie tytuł permanent residence otrzymają – ważny 10 lat – stosowny, potwierdzający to dokument. Po upływie terminu ważności karty, należy ją odnowić.

Uwaga! Jeżeli opuścimy Wyspy na dłużej niż dwa lata, stracimy status stałego rezydenta. Wyjechać z kraju, na dowolnie długi okres czasu – bez utraty wszelkich praw – mogą jedynie obywatele. Jeśli zatem wiążemy przyszłość z Wielką Brytanią, ale chcemy mieć możliwość dowolnego decydowania o tym, w którym miejscu na ziemi chcesz mieszkać i jak długo,  należy postarać się o brytyjskie obywatelstwo.