Obywatelstwo brytyjskie

Jak zostać Brytyjczykiem, czyli jak uzyskać brytyjskie obywatelstwo?

Brytyjskie obywatelstwo - wymagane dokumentyDo końca 2015 roku stała rezydentura obowiązywała tylko obywateli spoza Unii Europejskiej. 12 listopada 2015 roku zmieniło się prawo w  zakresie przydzielania obywatelstwa  i obecnie zanim zdecydujemy się aplikować o obywatelstwo brytyjskie należy najpierw postarać się o kartę stałej rezydentury.

Kto może się ubiegać o brytyjskie obywatelstwo:

 • obywatele EEA  po 6 latach pobytu w UK, czyli rok po otrzymaniu Rezydentury Stalej (Permanent Residence).
 • Osoba chcąca starać się o obywatelstwo musi wykazać ze mieszkała w UK bez dłuższych przerw przez ostatnie 5 lat i musi załączyć Permanent Residence.
 • Wnioskodawca powinien mieć ‘dobry charakter’ a więc jest sprawdzana jego historia kryminalna. Konieczna jest rekomendacja 2 osób z czego jeden musi być obywatelem brytyjskim, druga zaś– niezależnie od posiadanego obywatelstwa – musi być osobą cieszącą się dużym poważaniem społecznym. Oboje muszą pisemnie potwierdzić, że cię znają przynajmniej od trzech lat i poświadczają, że jesteś osobą o „dobrym charakterze”.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 CEFR (przykładowe testy B1)
 • konieczność wykazania się oraz posiadaniem wiedzy na temat historii, tradycji i życia w Wielkiej Brytanii – konieczne jest zdanie egzaminu „Life in the UK” (sample test 2016). Test ten sprawdza posiadanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej historii Wielkiej Brytanii, jej kultury i społeczeństwa. Zanim przystąpisz do testu, musisz zapłacić za niego 50 GBP i zapisać się (przynajmniej trzy dni wcześniej). Należy poprawnie odpowiedzieć na przynajmniej 18 z 24 pytań.

Jeśli chodzi o koszt: osoba dorosła musi zapłacić 1236 funtów, a dziecko – 936 funtów.

Jakie są zalety posiadania obywatelstwa brytyjskiego?

 • nabranie prawa do głosowania i kandydowania w wyborach do brytyjskiego parlamentu.
 • prawo do bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych, Australii i innych krajów, gdzie od obywateli Polski wymaga się wizy.
 • objęcie opieką brytyjskich przedstawicielstw konsularnych w czasie pobytu za granicą.
 • niepodważalny dowód, że przebywamy w Zjednoczonym Królestwie na stałe oraz tam płacimy podatki, co w przypadku cudzoziemców pracujących w Wielkiej Brytanii może być kwestionowane przez urzędy państwa macierzystego.
 • poszerzenie opcji kariery zawodowej i zwiększenie szans otrzymania dobrej posady. Kariera w administracji państwowej, policji lub wojsku bez brytyjskiego obywatelstwa jest praktycznie niemożliwa.
 • zwiększenie wiarygodności wobec banków (ważne w przypadku starań o kredyt hipoteczny) oraz partnerów handlowych
 • posiadanie praw do takich samych świadczeń socjalnych jak inni obywatele.
 • automatyczne zapewnienie dzieciom obywatelstwa brytyjskiego (bez względu na miejsce urodzenia dzieci- prawo krwi)